PRE IELTS

Trình độ: Đầu vào 0 – Đầu ra 3.0+

Nội dung: đã bao giờ bạn cảm thấy tự ti khi đồng nghiệp được tăng lương, bạn bè được nhận…
Học phí: 3.900.000

IELTS FOUNDATION

Trình độ:Đầu vào 3.0 – Đầu ra 4.5+
Nội dung:Nếu bạn đã có nền tiếng Anh cơ bản đủ để có thể thể hiểu được ngữ pháp,…
Học phí: 4.900.000

IELTS INTERMEDIATE

Trình độ:Đầu vào 4.5 – Đầu ra 5.5+
Nội dung:Khóa học IELTS INTERMEDIATE cung cấp cho học viên phương pháp…
Học phí: 5.900.000

IELTS ADVANCED

Trình độ:Đầu vào 5.5 – Đầu ra 6.5+
Nội dung:Khóa học cung cấp kiến thức nâng cao giúp học viên đạt được band điểm…
Học phí: 6.900.000

COMMUNICATION

Trình độ:Đầu vào 5.5 – Đầu ra 6.5+
Nội dung: Bạn chỉ mới đang làm quen với Tiếng Anh và có vốn từ vựng khiêm ốn…
Học phí: 4.900.000

IELTS ONLINE

Trình độ: 5.0 & 5.5
Nội dung: Khóa học cung cấp cho học viên phương pháp học tập mới lạ…

Học phí: 4.500.000

Người truyền cảm hứng của The V language

We are The V language

Khai giảng lớp mới

NIỀM VUI PHƠI PHỚI

THE V ONLINE LEARNING    *Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép THE V LANGUAGE quản lý, lưu trữ và sử dụng thông tin mà bạn đã cung cấp nhằn mục đích tư vấn, tiếp thị sản phẩm và nghiên cứu thị trường.