PRE IELTS 

Trình độ:Đầu vào 0 – Đầu ra 3.0+
Nội dung: đã bao giờ bạn cảm thấy tự ti
khi đồng nghiệp được tăng lương,
bạn bè được nhận…
Học phí: 3.900.000

IELTS FOUNDATION

Trình độ:Đầu vào 3.0 – Đầu ra 4.5+
Nội dung:Nếu bạn đã có nền tiếng Anh
cơ bản đủ để có thể thể hiểu được
ngữ pháp,…
Học phí: 4.900.000

IELTS INTERMEDIATE

Trình độ:Đầu vào 4.5 – Đầu ra 5.5+
Nội dung:Khóa học IELTS INTERMEDIATE
cung cấp cho học viên phương pháp…
Học phí: 5.900.000

IELTS ADVANCED

Trình độ:Đầu vào 5.5 – Đầu ra 6.5+
Nội dung:Khóa học cung cấp kiến thức
nâng cao giúp học viên đạt được
band điểm…
Học phí: 6.900.000

COMMUNICATION

Trình độ:Đầu vào 5.5 – Đầu ra 6.5+
Nội dung: Bạn chỉ mới đang làm quen với
Tiếng Anh và có vốn từ vựng khiêm tốn…
Học phí: 4.900.000

IELTS ONLINE

Trình độ: 5.0 & 5.5
Nội dung: Khóa học cung cấp cho
học viên phương pháp học tập mới lạ…
Học phí: 4.500.000