IELTS Proficient

Điểm đầu vào: 6.5 - Điểm đầu ra: 7.0 +

Học phí: 7.900.000 ₫ 7.200.000 ₫

Khóa học hướng đến giúp người học nắm rõ các chiến lược nâng cao trong hoàn thiện các kĩ năng của bài thi IELTS. Người học có thể xác định và thích ứng linh hoạt với nhiều dạng thức trong hỏi trong các bài thi khác nhau. Khóa học cũng hướng đến đa dạng hóa phong cách dụng ngôn trong văn phong học thuật phù hợp với từng chủ đề, chủ điểm của đề thi. Phương pháp TBLT + Backward Design.

Giới thiệu khóa học

Sau khóa học, học viên sẽ có thể:

 • Nâng cao vốn từ vựng với độ linh hoạt
 • Đa dạng hóa ngữ pháp phức tạp, ứng dụng mô hình ngữ pháp chức năng trong kĩ năng nói và viết 
 • Củng cố kĩ năng tư duy phản biện trong phân tích đề thi và trình bày nội dung
 • Quản trị thời gian hiệu quả xuyên suốt quá trình thi  

 

Hình thức học đa dạng với thời gian linh hoạt:

 • Học 1-1: 600,000 VNĐ/h, tối đa 24h học
 • Học offline: 7,200,000 VNĐ
 • Học online: 6,800,000 VNĐ
 • Học theo group/ doanh nghiệp

Thông tin khóa học

Buổi học Giờ học Khai giảng

 • Thích ứng với các dạng câu hỏi mới và chủ đề đa dạng của bài thi 
 • Sử dụng linh hoạt các điểm ngữ pháp, từ vựng để trả lời các câu hỏi trong bài thi tương thích với nhiều chủ đề học thuật chuyên sâu
 • Tăng cường kĩ năng tư duy và kĩ năng phản biện
 • Quản trị chiến lược phòng thi hiệu quả

 • Kiểm tra trình độ miễn phí
 • Tư vấn lộ trình học miễn phí
 • Kiểm tra trình độ cuối khoá
 • Tham gia các buổi hội thảo từ trung tâm
 • Tham gia khoá luyện đề với học phí ưu đãi
 • Tham gia vào group tiếng Anh miễn phí của The V với nhiều tài liệu được phát miễn phí
 • Đặc biệt: học viên được tặng thêm 24 giờ luyện giải đề chuẩn IELTS Listening và Reading khi theo học.

 • Sĩ số: 6-10 học viên/lớp 
 • Hình thức học: học trực tiếp, trực tuyến, 1-1, học theo nhóm, học theo doanh nghiệp với thời gian biểu linh hoạt. 
 • Thời gian: 3 giờ/buổi 
 • Thời lượng: 48 giờ học + 24h luyện đề Listening và Reading 
 • Giáo trình: IELTS Advantage

Cảm nhận từ học viên