Tháng 7

Đăng ký trước ngày 10/7

Nhận audio book Sample Answer Speaking Bộ từ vượng theo chủ đề dùng cho writing và speakingQuyển từ vựng synonyms từ Cambridge 8 tới Cambridge 1420 Video lý thuyết về ielts speaking và writting

– 20% học phí khi đăng ký lớp sáng trong tuần– Được đăng ký lớp với học phí cũ:    + IELTS Intermediate: 5.600.000 vnđ    + IELTS advanced: 5.600.000 vnđ dddddddddddddđddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Nhận được Free menbership tại Ielts Weekly Workshop

Khai giảng

13/07/2020

Buổi

Thứ 2 và thứ 6

Giờ

6:00 pm – 9:00 pm

3.900.000vnđ/6 tuần/36 tiếng chính khóa

Khai giảng

13/07/2020

13/07/2020

18/07/2020

Buổi

Thứ 4 và thứ 6

Thứ 3 và thứ 5

Thứ 7 và thứ chủ nhật

Giờ

6:00 pm – 9:00 pm

6:00 pm – 9:00 pm

9:00 pm – 12:00 pm

4.900.000vnđ/8 tuần/48 tiếng chính khóa offline (kèm theo tài liệu học tập miễn phí) 4 tiếng  kèm với một tutor

Khai giảng

13/07/2020

13/07/2020

18/07/2020

Buổi

Thứ 4 và thứ 6

Thứ 3 và thứ 5

Thứ 7 và thứ chủ nhật

Giờ

6:00 pm – 9:00 pm

6:00 pm – 9:00 pm

9:00 pm – 12:00 pm

5.900.000vnđ/8 tuần/72 tiếng  (48 tiếng chính khóa, 24 tiếng bổ trợ Listening-Reading vào 6pm – 9pm thứ 7 và chủ nhật) 10 bài sửa writting tại nhà

Khai giảng

13/07/2020

13/07/2020

18/07/2020

Buổi

Thứ 4 và thứ 6

Thứ 3 và thứ 5

Thứ 7 và thứ chủ nhật

Giờ

6:00 pm – 9:00 pm

6:00 pm – 9:00 pm

9:00 pm – 12:00 pm

6.900.000vnđ/8 tuần/72 tiếng  (48 tiếng chính khóa, 24 tiếng bổ trợ Listening-Reading vào 6pm – 9pm thứ 7 và chủ nhật) 15 bài sửa writting tại nhà