Chính sách bảo mật & Điều khoản sử dụng

The V Language có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn

 1. Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng các dịch vụ như: đăng kí các khoá học Tiếng Anh; tải tài liệu; đăng kí thi thử tại The V Language; đăng kí thi IELTS tại Hội đồng Anh thông qua The V Language.
 2. Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho The V Language
 3. Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho The V Language vì bất kỳ lý do gì.
 4. Khi bạn liên lạc với The V Language qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, gặp gỡ trực tiếp, các nền tảng ứng dụng truyền thông xã hội và email

Mục đích thu thập thông tin

 1. Cung cấp các dịch vụ, sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng.
 2. Liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ, xác lập giao dịch trên website
 3. Bảo đảm quyền lợi của khách hàng khi phát hiện các hành động giả mạo, phá hoại, lừa đảo khách hàng.
 4. Liên lạc, hỗ trợ, giải quyết với khách hàng trong các trường hợp đặc biệt.

Phạm vi sử dụng thông tin

 1. The V Language chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích nêu trên hoặc mục đích khác (nếu có) với điều kiện đã thông báo và được sự đồng ý của khách hàng.
 2. The V Language sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để gửi quảng cáo, giới thiệu dịch vụ và các thông tin có tính thương mại khác khi chưa được khách hàng chấp thuận
 3. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng The V Language có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin khách hàng theo yêu cầu/quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc quy định pháp luật. The V Language sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến bảo mật thông tin trong trường hợp này..

Cam kết

 1. Mọi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập được từ website sẽ được lưu giữ an toàn.
 2. The V Language cam kết bảo mật thông tin, không chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân của khách hàng, thông tin giao dịch trực tuyến trên website cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật hoặc việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để The V Language cung cấp dịch vụ/ tiện ích cho khách hàng.
 3. Đối với các giao dịch trực tuyến được thực hiện thông qua website, The V Language không lưu trữ thông tin thẻ thanh toán của khách hàng. Thông tin tài khoản, thẻ thanh toán của khách hàng sẽ được các đối tác cổng thanh toán của The V Language bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế.